STROMOLEZECTVO KURZ

STROMOLEZENIE ŠKOLENIE

Školenia pre osoby, ktoré sa pohybujú v korunách stromov.
• Toto školenie je vhodnou prípravou v rámci BOZP a OOPP pre certifikáciu EUROPEAN TREE WORKER.
• Toto školenie je súčasťou komplexného vzdelávania v odbore Arboristika v rámci ARBORISTICKÉ AKADEMIE.
• Toto školenie je vhodnou prípravou v rámci BOZP a OOPP pre národnú certifikáciu Slovenský Certifikovaný Arborista.
• Toto školenie je vhodnou prípravou v rámci BOZP a OOPP pre národnú certifikáciu Český Certifikovaný Arborista - stromolezec.

CIEĽOVÉ SKUPINY 

arboristi, záhradníci, lesní technici, IZS, elektroenergetici, pracovníci s plošinami, ornitológovia, poľovníci, fotografi, filmári, stavitelia nízkych a vysokých lán, geocaching

CIEĽOVÉ OBJEKTY POHYBU

stromy

NÁPLŇ ŠKOLENIA

teoretická časť:
legislatíva v rámci EÚ, EAC a ČR/SR (nariadenia vlády, zákonník práce a ďalšie súvisiace predpisy), analýza rizík, prvá pomoc (prevencia, poskytnutie prvej pomoci, vybavenie lekárničiek, komunikácia s IZS)

teoretická skúška: test (40 otázok)

praktická časť:
1. zoznámenie sa s použitím OOPP v danom rozsahu školenia, BOZP na pracovisku (výstražná páska, reflexné oblečenie, prilba), inštalácia výstupových lán do korún stromu, inštalácia pracovných lán v korune stromu, výstup a zostup z koruny stromu, pohyb v korune stromu, jednolanová technika, dvojlanová technika, double kročing, zabezpečenie náradia pri práci nad voľnou hĺbkou, základné techniky pri kotvení lán, základné uzly, zaistenie a pohyb v strome pri rizikovom výrube, práca so stupačkami, spúšťacie techniky, práca so spúšťacími zariadeniami, základné kladkostroje
2. prvá pomoc - resuscitácia, základné obväzové techniky, zastavenie veľkého krvácania, stabilizovaná poloha, protišokové opatrenia, vyslobodenie z miesta nehody podľa rozsahu školenia, záchrana zraneného zo stromu

praktická skúška: podľa rozsahu praktickej časti, zadanie úlohy a jej správne splnenie v rámci BOZP

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 

čo si vziať na školenie: pevnú členkovú obuv, pracovný odev, rukavice, ochranu zraku, desiatu, vlastné OOPP (nie je podmienkou; zapožičanie kompletnej sady OOPP je v cene školenia)
miesto školenia: POLYGONY s. r. o. (Malacká 10031, 900 31 Stupava - Bratislava vzdialená cca 15 min.) + park
počet účastníkov: jeden školiteľ max. 8 účastníkov
rozsah školenia Triedy 2: 30 hodín (4 dni)
výstup: certifikát, osobný preukaz s fotkou, skriptá (osvedčenie dostanú úspešní absolventi za 2-3 týždne po školení)
platnosť certifikátu: 12 mesiacov

CENNÍK

• cena školenia: 396 EUR s DPH
• cena opakovacieho školenia: 84 EUR s DPH

Počet uchádzačov môže byť na daný kurz limitovaný.

Prihláste sa čím skôr

POLYGONY

Telefón

+421 903 564 844


Zdieľajte nás...

Facebook    |    Instagram