LANOVÝ PRÍSTUP KURZ

LANOVÝ PRÍSTUP ŠKOLENIE

Školenie BOZP pre všetkých zamestnancov, ktorí sa pri výkone pracovných činností pohybujú vo výške a nad voľnou hĺbkou, osobitne pre tých, ktorí pri práci používajú špeciálnu horolezeckú a speleologickú techniku. Výškoví pracovníci sa pohybujú v lanovom prístupe pomocou OOPP a svoju prácu vykonávajú prevažne vo vise. 

CIEĽOVÉ SKUPINY 

elektrotechnici, údržba prevádzky priemyselných objektov, IZS, montáž a údržba zabezpečovacích zariadení, reklama, upratovanie, umývanie okien, montáže, film a pod.

CIEĽOVÉ OBJEKTY POHYBU

výškové budovy, kostolné veže, zle dostupné miesta, stropy priemyselných a športových hál, mostné konštrukcie, rebríky, silá, stožiare, vodojemy, výťahové šachty, šikmé plochy, svetlíky, skaly a pod.

NÁPLŇ ŠKOLENIA 

teoretická časť:
legislatíva v rámci EÚ a SR (nariadenia vlády, zákonník práce a ďalšie súvisiace predpisy), analýza rizík, prvá pomoc (prevencia, poskytnutie prvej pomoci, komunikácia s IZS, vybavenie lekárničiek)

teoretická skúška: test (30 otázok)

praktická časť:
1. zoznámenie sa s použitím OOPP v danom rozsahu školenia, BOZP na pracovisku, zabezpečenie pri pohybe na hranách striech a vyvýšených plôch, zabezpečenie pri práci vo vise, zabezpečenie náradia pri práci nad voľnou hĺbkou, základné techniky pri kotvení a rozkotvení lán, základné uzly, výstup a zostup po lane, výstup a zlaňovanie cez uzol, prestup z lana na lano, prekonanie chráničky lana, prekonanie hrany, horizontálny pohyb cez kotviace body, základné kladkostroje, pohyb po stožiari, ochrana OOPP proti poškodeniu na hranách, záchrana z visu použitím záchrannej sady

2. prvá pomoc - resuscitácia, základné obväzové techniky, zastavenie veľkého krvácania, stabilizovaná poloha, protišokové opatrenia, vyslobodenie z miesta nehody podľa rozsahu školenia, záchrana z visu spustením

praktická skúška: podľa rozsahu praktickej časti, zadanie úlohy a jej správne splnenie v rámci BOZP 

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 

čo si vziať na školenie: pevnú členkovú obuv, pracovný odev, rukavice, ochranu zraku, desiatu, vlastné OOPP (nie je podmienkou; zapožičanie kompletnej sady OOPP je v cene školenia)
miesto školenia: POLYGONY, s. r. o. (Malacká 10031, 900 31 Stupava - Bratislava  vzdialená cca 15 min. )
počet účastníkov: max. 8 účastníkov
rozsah školenia:  5 dní
výstup: preukaz pre prácu vo výške a nad voľnou hĺbkou
platnosť preukazu: neurčito, povinnosť absolvovať „oboznamovanie a informovanie“ najmenej raz za 12 mesiacov a absolvovať „aktualizačnú odbornú prípravu“ do 5 rokov odo dňa vydania preukazu/ ukončenia predchádzajúcej aktualizačnej odbornej prípravy 

CENNÍK

• cena školenia na Polygone: 336 EUR s DPH
• oboznamovanie a informovanie - 1 deň (6 hodín): 50 EUR s DPH
• aktualizačná odborná príprava - 1 deň (8 hodín): 75 EUR s DPH
• v prípade oboznamovania a informovania na pracovisku klienta sa pripočítava doprava 0,40 €/km
• pri organizovaných skupinkách možnosť dohodnutia si individuálneho termínu 

Počet uchádzačov môže byť na daný kurz limitovaný.

Prihláste sa čím skôr

POLYGONY

Telefón

+421 903 564 844


Zdieľajte nás...

Facebook    |    Instagram