free amp template

VÝŠKOVÉ PRÁCE

Výškové práce nielen školíme ale aj vykonávame.


Práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou vykonávame pomocou horolezeckej techniky, vysokozdvižných plošín, lešení a rebríkov v závislosti od podmienok prístupu.

Medzi nami realizované výškové práce patrí:
• čistenie sklených plôch a výmena sklených tabúľ
• čistenie exteriérových žalúzií a fasád budov
• čistenie a údržba striech a odkvapových systémov, čistenie žľabov, montáž bleskozvodov
• zatepľovacie práce a údržba fasád – tmelenie spojov/panelových špár, čistenie, opravy
• maliarske práce vo výškach - fasády, stožiare, komíny, strechy
• čistenie nádrží a síl - sýpky, priemysel
• inštalácie a čistenie klimatizácií a vzduchotechniky
• arboristika – orezávanie stromov a kríkov, výrub stromov
• inštalácia zábran proti vtáctvu – bodce, siete (vrátane čistenia po vtáčích exkrementoch)
• inštalácia a výmena reklamných plôch – logá, plachty, tabule, billboardy
• inštalácia a výmena dekorácii v nákupných centrách, výstaviskách, hoteloch a pod.
• rôzne montážne a demontážne práce vo výškach – kamery, antény, satelity atď.
• zhotovovanie istiacich systémov (montáž horizontálnych a vertikálnych istiacich systémov a kotviacich bodov)
• údržba priemyselných objektov - čistenie a nátery konštrukcií, výmena svietidiel, inštalácia sprinklérov, čistenie výrobných liniek
• stavebné práce na ťažko dostupných miestach s využitím lanového prístupu .

Ponúkame na mieru stavané riešenia či už pre rodinné domy alebo výškové budovy. Máme bohaté skúsenosti s čistením, montážami a opravami v ťažko dostupných miestach vo výškach.

V prípade záujmu o výškové práce nás kontaktujte telefonicky alebo emailom na info@polygony.sk 

POLYGONY

Telefón

+421 903 564 844


Zdieľajte nás...

Facebook    |    Instagram