Mobirise

Spoločnosť POLYGONY, s. r. o. ponúka komplexné služby v oblasti  zabezpečenia pracovníkov vo výškach a nad voľnou hĺbkou:

kurzy a školenia výškových prác s dôrazom na praktickú časť
• analýza rizík na pracovisku
• návrh a inštalácia vhodného záchytného systému
• tvorba metodiky pohybu a práce na pracovisku
• predaj vhodných OOPP
• periodické prehliadky vybavenia

Záleží nám na individuálnom a profesionálnom prístupe, kvalite a bezpečnosti. 

Mobirise

KURZ LANOVÝ PRÍSTUP

Školenie BOZP pre všetkých zamestnancov, ktorí sa pri výkone pracovných činností pohybujú vo výške a nad voľnou hĺbkou, osobitne pre tých, ktorí pri práci používajú špeciálnu horolezeckú a speleologickú techniku.

Mobirise

VÝŠKOVÉ PRÁCE

Výškové práce nielen školíme ale aj vykonávame. Práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou vykonávame pomocou horolezeckej techniky, vysokozdvižných plošín, lešení a rebríkov v závislosti od podmienok prístupu.

Mobirise

E-SHOP

Pre realizáciu prác vo výškach a nad voľnou hĺbkou je potrebné špeciálne vybavenie, ktoré zaistí Vašu maximálnu bezpečnosť a pohodlie. V našom e-shope takéto profesionálne vybavenie pre bezpečný a pohodlný pohyb nad zemou nájdete.

Počet uchádzačov môže byť na daný kurz limitovaný.

Prihláste sa čím skôr

POLYGONY

Telefón

+421 903 564 844


Zdieľajte nás...

Facebook    |    Instagram