bootstrap responsive templates

PZS

Permanentné záchytné systémy (PZS) 

Permanentné záchytné systémy (PZS) sú trvale inštalované zariadenia, ktoré slúžia na zaistenie bezpečnosti osôb pracujúcich vo výškach alebo nad voľnou hĺbkou. Inštalujú sa na strechách budov, tribúnach, stožiaroch, komínoch, rebríkoch, vo výrobných halách a pod. Všade tam, kde je potrebný pravidelný prístup pracovníkov bez ohľadu na to, ako často k nemu dochádza. Podľa spôsobu použitia sa PZS delia na horizontálne, vertikálne alebo kombinované. Vďaka variabilite dostupných riešení je možné PZS inštalovať nielen do budov/na budovy pripravované k výstavbe, ale aj na už existujúce stavby. Zabezpečenie ochrany osôb pracujúcich vo výškach zodpovedajúcimi prostriedkami ukladá zamestnávateľom a majiteľom budov európska aj slovenská legislatíva. Použitie PZS je jedným z možných riešení.

Spoločnosť POLYGONY s. r. o. ponúka svojim klientom komplexné služby v oblasti permanentných záchytných systémov využívajúc riešenia popredných svetových producentov PZS. Naším hlavným dodávateľom je francúzska spoločnosť Vertic patriaca do skupiny Delta Plus Systems.

Realizácia projektu PZS zo strany našej spoločnosti spočíva v niekoľkých na seba nadväzujúcich krokoch:

1) analýza potrieb - požiadavky klienta, konkrétny účel, predpokladaný spôsob použitia systému, počet pracovníkov, ktorí budú systém používať atď.
2) analýza rizík - navrhnutie vhodného systému, vypracovanie metodiky pohybu a práce využívajúc daný PZS
3) návrh riešenia - konzultácie s dodávateľmi, spresnenie technických detailov, zákaznícky servis na mieru, cenová tvorba a poskytnutie všetkých podkladov potrebných pre realizáciu (výkresová dokumentácia)
4) montáž systémov - zabezpečovaná preškolenými pracovníkmi, ktorí majú na tieto montáže certifikáciu
Ponuku PZS delíme do dvoch základných kategórií, ktoré sa v praxi často prelínajú a kombinujú:

1. Zabezpečenie pre výrobnú zónu
a. ALTIRAIL - Horizontálna vodiaca koľajnica navrhnutá pre prácu pod napnutím a zaťažením, vhodná pre pády v obmedzenom priestore.
b. ALTIRAIL LR - Horizontálna vodiaca koľajnica určená do priestorov s kotviacimi bodmi rozmiestnenými ďalej od seba.
c. VERTIRAIL - Koľajnicový systém pre ochranu proti pádu pri vertikálnom výstupe a zostupe.
d. COMBIRAIL - Koľajnicový systém pre ochranu proti pádu na naklonených plochách.
e. ALTILIGNE - Horizontálny lankový systém ochrany proti pádu.
f. VERTILIGNE - Vertikálny lankový systém ochrany proti pádu.

2. Zabezpečenie na streche
a. VERTILIGNE - Vertikálny lankový systém ochrany proti pádu.
b. BATILIGNE - Horizontálny lankový systém ochrany proti pádu.
c. ALTILISSE - Rad zábradlí pre kolektívnu ochranu proti pádu.
d. ALTIGRID - Drôtené mreže pre svetlíky a priesvitné strešné prvky.

Stiahnite si .pdf s prehľadom ponúkaných riešení.

Sme schopní Vám dodať taktiež potrebné prostriedky osobnej ochrany proti pádu (zachytávacie postroje, tlmiče pádu, lanyardy, karabíny a pod.), bez ktorých nie je možné PZS používať. Samozrejmou súčasťou dodávky sú školenia príslušných zamestnancov - užívateľov systému, pravidelné revízie a servis systému, ktoré sa vykonávajú v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Naši odborníci sú pripravení predstaviť Vám jednotlivé ponúkané systémy, podrobne Vás oboznámiť so širokými možnosťami ich použitia a navrhnúť optimálne riešenie na základe Vašich špecifických požiadaviek.

V prípade záujmu o konzultáciu k permanentným záchytným systémom nás kontaktujte telefonicky alebo emailom na info@polygony.sk 

POLYGONY

Telefón

+421 903 564 844


Zdieľajte nás...

Facebook    |    Instagram