LANOVÝ PRÍSTUP ROZŠÍRENÝ KURZ

ROZŠÍRENÝ LANOVÝ PRÍSTUP

Školenie BOZP pre všetkých zamestnancov, ktorí sa pri výkone pracovných činností pohybujú vo
výške a nad voľnou hĺbkou, osobitne pre tých, ktorí pri práci používajú špeciálnu horolezeckú a
speleologickú techniku s komplexným zameraním na priemyselné konštrukcie aj koruny stromov.
Výškoví pracovníci sa pohybujú v lanovom prístupe pomocou OOPP a svoju prácu vykonávajú
prevažne vo vise.

CIEĽOVÉ SKUPINY 

elektrotechnici, údržba prevádzky priemyselných objektov, IZS, montáž a údržba zabezpečovacích
zariadení, reklama, upratovanie, umývanie okien, montáže, arboristi, záhradníci, lesní technici, IZS,
elektroenergetici, pracovníci s plošinami, ornitológovia, poľovníci, fotografi, filmári, stavitelia nízkych
a vysokých lán, geocaching a pod.

CIEĽOVÉ OBJEKTY POHYBU

výškové budovy, kostolné veže, stropy priemyselných a športových hál, mostné konštrukcie, rebríky,
silá, stožiare, vodojemy, výťahové šachty, šikmé plochy, svetlíky, skaly, stromy.

NÁPLŇ ŠKOLENIA

Priemyselné lezenie

teoretická časť:
legislatíva v rámci EÚ a SR (nariadenia vlády, zákonník práce a ďalšie súvisiace predpisy), analýza rizík,
prvá pomoc (prevencia, poskytnutie prvej pomoci, komunikácia s IZS, vybavenie lekárničiek)

teoretická skúška: test (25 otázok)

praktická časť:
1. zoznámenie sa s použitím OOPP v danom rozsahu školenia, BOZP na pracovisku, zabezpečenie pri
pohybe na hranách striech a vyvýšených plôch, zabezpečenie pri práci vo vise, zabezpečenie náradia
pri práci nad voľnou hĺbkou, základné techniky pri kotvení a rozkotvení lán, základné uzly, výstup a
zostup po lane, výstup a zlaňovanie cez uzol, prestup z lana na lano, prekonanie chráničky lana,
prekonanie hrany, horizontálny pohyb cez kotviace body, základné kladkostroje, pohyb po stožiari,
ochrana OOPP proti poškodeniu na hranách, záchrana z visu použitím záchrannej sady

2. prvá pomoc - resuscitácia, základné obväzové techniky, zastavenie veľkého krvácania, stabilizovaná
poloha, protišokové opatrenia, vyslobodenie z miesta nehody podľa rozsahu školenia, záchrana z visu
spustením


praktická skúška: podľa rozsahu praktickej časti, zadanie úlohy a jej správne splnenie v rámci BOZP

Stromolezenie

teoretická časť:
legislatíva v rámci EÚ a ČR/SR, EAC (nariadenia vlády, zákonník práce a ďalšie súvisiace predpisy),
analýza rizík, arboristické národné a medzinárodné štandardy, prvá pomoc (prevencia, poskytnutie
prvej pomoci, komunikácia s IZS, vybavenie lekárničiek)

teoretická skúška: test (30 otázok)

praktická časť:
1. zoznámenie sa s použitím OOPP v danom rozsahu školenia, BOZP na pracovisku (výstražná páska,
reflexné oblečenie, prilba), inštalácia výstupových lán do korún stromu, inštalácia pracovných lán v
korune stromu, výstup a zostup z koruny stromu, pohyb v korune stromu, jednolanová technika,
dvojlanová technika, double kročing, zabezpečenie náradia pri práci nad voľnou hĺbkou, základné
techniky pri kotvení lán, základné uzly, zaistenie a pohyb v strome pri rizikovom výrube, práca so
stupačkami, spúšťacie techniky, práca so spúšťacími zariadeniami, základné kladkostroje

2. evakuácia a prvá pomoc - záchrana zraneného zo stromu, zastavenie veľkého krvácania, základné
obväzové techniky, resuscitácia, stabilizovaná poloha, protišokové opatrenia

praktická skúška: podľa rozsahu praktickej časti, zadanie úlohy a jej správne splnenie v rámci BOZP

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

čo si vziať na školenie: pevnú členkovú obuv, pracovný odev, rukavice, ochranu zraku, desiatu, vlastné OOPP (nie je podmienkou; zapožičanie kompletnej sady OOPP je v cene školenia)
miesto školenia: POLYGONY s. r. o. (Malacká 10031, 900 31 Stupava - Bratislava vzdialená cca 15 min.)
počet účastníkov:  max. 8 účastníkov
rozsah školenia: 9 dní (72 hodín)
výstup: preukaz pre prácu vo výške a nad voľnou hĺbkou
platnosť certifikátu: neurčito, povinnosť absolvovať „oboznamovanie a informovanie“ najmenej raz za 12 mesiacov a absolvovať  „aktualizačnú odbornú prípravu“ do 5 rokov odo  dňa vydania preukazu/ ukončenia predchádzajúcej aktualizačnej odbornej prípravy

CENNÍK 

• cena školenia na Polygone: 696 EUR s DPH
• pri organizovaných skupinkách možnosť dohodnutia si individuálneho termínu

Počet uchádzačov môže byť na daný kurz limitovaný.

Prihláste sa čím skôr

POLYGONY

Telefón

+421 903 564 844


Zdieľajte nás...

Facebook    |    Instagram