amp template

ŠKOLENIE KLIENT

ŠKOLENIE KLIENT

Školenie podľa želania klienta, ktoré môžu obsahovať prvky z iných školení. Súčasťou týchto školení je komplexný servis vrátane spracovania analýzy rizík na pracovisku, návrhy systému zaistenia pracovníkov v danej prevádzke v rámci BOZP podľa platnej legislatívy EÚ a SR, školenia venované len evakuačným technikám a pod.

Školenia KLIENT sú tiež priamo určené zložkám IZS podľa priania na špeciálne doškoľovanie lezcov, záchranárov, zásahových jednotiek, inštruktorov týchto zložiek a pod. V týchto školeniach sa najmä prejavia jednotlivé špecializácie školiteľov teamu POLYGONY, ktorí sa neustále vzdelávajú vo svojich odboroch, aby boli neustále schopní odovzdávať teoretické a praktické skúsenosti v rámci dnešných trendov v oblasti OOPP, BOZP, lanových prístupov, záchranných a evakuačných techník a ďalších špecializáciách.

CIEĽOVÉ OBJEKTY POHYBU

podľa potrieb klienta

NÁPLŇ ŠKOLENIA

teoretická časť: podľa dohody s klientom (legislatíva v rámci EÚ a SR, analýza rizík, systémy zaistenia ...)

praktická časť: podľa dohody s klientom (pracovné a záchranné techniky, evakuácia, lanové prístupy ...)

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

čo si vziať na školenie: podľa dohody s klientom
miesto školenia: POLYGONY s. r. o. (Malacká 10031, 900 31 Stupava - Bratislava vzdialená cca 15 min.), podľa      želania klienta
počet účastníkov: podľa rozsahu školenia a priania klienta
rozsah školenia: podľa dohody s klientom
výstup: podľa dohody s klientom
platnosť certifikátu: podľa rozsahu školenia

CENNÍK

• cena školenia: podľa rozsahu školenia

Počet uchádzačov môže byť na daný kurz limitovaný.

Prihláste sa čím skôr

POLYGONY

Telefón

+421 903 564 844


Zdieľajte nás...

Facebook    |    Instagram