free portfolio site templates

PREHLIADKY OOPP KURZ

ŠKOLENIE NA VYKONÁVANIE PERIODICKÝCH PREHLIADOK OOPP PROTI PÁDU

Toto školenie je špeciálne zamerané na vykonávanie periodických prehliadok OOPP proti pádu podľa európskej normy EN 365. Po úspešnom zakončení školenia sa účastník stáva Odborne spôsobilou osobou na vykonávanie periodických prehliadok OOPP proti pádu všetkých značiek, ak výrobca v návode na použitie neustanovuje inak.

CIEĽOVÉ SKUPINY 

užívatelia OOPP, predajcovia OOPP, technici BOZP, vedúci a inštruktori zložiek IZS, metodici, prevádzkovatelia lanových parkov, prevádzkovatelia horolezeckých stien a ďalší ...

NÁPLŇ ŠKOLENIA

teoretická časť:
legislatíva ČR/SR a EU (norma EN 365 a ďalšie súvisiace predpisy), rozdelenie OOPP proti pádu, značenie jednotlivých produktov, čistenie a údržba OOPP proti pádu, možnosti pre zápis a elektronickú evidenciu kontrolovaných produktov

teoretická skúška: test

praktická časť:
zoznámenie sa s vybavením pre periodické prehliadky OOPP proti pádu, detailné prehliadky jednotlivých druhov OOPP proti pádu, cvičenie zápisu periodických prehliadok

praktická skúška: kompletná kontrola vybraných OOPP proti pádu vrátane zápisu do evidenčného protokolu

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

miesto školenia: POLYGONY s. r. o. (Malacká 10031, 900 31 Stupava - Bratislava vzdialená cca 15 min.)
počet účastníkov: max. 15
rozsah školenia: 14 hodín (2 dni)
výstup: certifikát, skriptá (osvedčenie dostanú úspešní absolventi za 2-3 týždne po školení)
platnosť certifikátu: 24 mesiacov

CENNÍK

• cena školenia: 240 EUR s DPH

Počet uchádzačov môže byť na daný kurz limitovaný.

Prihláste sa čím skôr

POLYGONY

Telefón

+421 903 564 844


Zdieľajte nás...

Facebook    |    Instagram