free html templates

VÝŠKOVÉ PRÁCE - ŠKOLENIA / KURZY

ŠKOLENIE VÝŠKOVÝCH PRÁC - STRECHY A KONŠTRUKCIE

Pre výškových pracovníkov s oporou nôh, ktorí nevykonávajú prácu z lana vo vise.

Cieľové objekty pohybu: strechy, konštrukcie, stožiare, rebríky, priemyslové haly (stroje,
formy, zakladače, konštrukcie), vyvýšené plochy, regály, lešenia, javiskové konštrukcie, žeriavy, kanalizácie, komíny, ...

ŠKOLENIE VÝŠKOVÝCH PRÁC- LANOVÝ PRÍSTUP

Pre výškových pracovníkov vykonávajúcich prácu z lana vo vise.

Cieľové objekty pohybu: výškové budovy, kostolné veže, zle dostupné miesta, stropy priemyslových a športových hál, mostné konštrukcie, rebríky, stožiare, vodojemy, výťahové šachty, šikmé plochy, svetlíky, skaly,...

ARBORISTICKÉ ŠKOLENIE - STROMOLEZENIE 1

Pre výškových pracovníkov vykonávajúcich prácu v korunách stromov.

Cieľové objekty pohybu: stromy.

ARBORISTICKÉ ŠKOLENIE - STROMOLEZENIE 2

Toto školenie sa skladá zo 4 špeciálne zameraných dní, ktoré sú ideálnym pokračovaní pre absolventov školenia Stromolezenie 1 a pre uchádzačov o certifikáciu ETW, ČCA, SCA.

1. Evakuácia a prvá pomoc pri lezení v stromoch
2. Obsluha pracovných plošín
3. Vyväzovanie, spúšťanie a vyťahovanie bremien
4. Výrub pomocou žeriavu

Jednotlivé školenia je možné absolvovať i samostatne podľa požiadaviek.

PERIODICKÉ PREHLIADKY OOPP

Školenie pre odborne spôsobilé osoby pre periodické prehliadky osobných ochranných prostriedkov proti pádu z výšky podľa normy EN 365.

Cieľové skupiny: užívatelia, predajcovia, BOZP technici, vedúci a inštruktori zložiek integrovaného záchranného systému, metodici, prevádzkovatelia lanových parkov, prevádzkovatelia horolezeckých stien, ... 

SEBAZÁCHRANA Z REGÁLOVÝCH ZAKLADAČOV

Školenie určené pre obsluhu regálových zakladačov, vysokozdvižných vozíkov s výsuvnou kabínou a podobných zariadení, kde hrozí riziko uviaznutia pracovníka vo výške.

Cieľové objekty pohybu: automatizované zakladače, regálové zakladače, vysokozdvižné vozíky.

LANOVÉ PARKY

Pre výškových pracovníkov vykonávajúcich obsluhu lanových centier, lanových parkov a pre organizácie zabezpečujúce voľnočasové aktivity.

EVAKUÁCIA Z LANOVIEK

Pre výškových pracovníkov vykonávajúcich obsluhu lanových dráh (sedačkové a kabínkové lanovky) a zložky integrovaného záchranného systému.

ŠKOLENIE KLIENT

Školenie BOZP pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou na žiadosť klienta, v ktorom sa môžu prelínať prvky zo všetkých školení.

TEAMBUILDING

Akcie šité na mieru pre firmy a organizácie. Program pre partnerov, zamestnancov a priateľov spojený (nielen) s odborom prác vo výškach.

PRODUKTOVÉ ŠKOLENIE

Školenie o produktoch SINGING ROCK naprieč celým sortimentom, pričom jeho súčasťou je možnosť vyskúšania a praktické ukážky využitia OOPP SINGING ROCK a distribuovaných značiek.

POLYGONY

Telefón

+421 903 564 844


Zdieľajte nás...

Facebook    |    Instagram