bootstrap responsive templates

STRECHY A KONŠTRUKCIE KURZ

STRECHY A KONŠTRUKCIE ŠKOLENIE

Školenie pre pracovníkov, ktorí sa pohybujú vo výške a nad voľnou hĺbkou, kde hrozí nebezpečenstvo pádu z výšky alebo do hĺbky, zosunutie či prepadnutie. Títo pracovníci majú pri práci trvalú oporu v nohách. Použitie OOPP je skôr charakteru preventívneho a pracovne polohovacieho. Nejedná sa o prácu vo vise.

CIEĽOVÉ SKUPINY 

pokrývači, klampiari, tesári, elektrotechnici - internet, TV technika, spojovacie technika, elektro-energetici, údržba prevádzky priemyselných hál, montáž a údržba zabezpečovacích zariadení, reklama, kominári, upratovanie, montáže, kanalizácie, ornitológovia, a pod.

CIEĽOVÉ OBJEKTY POHYBU

strechy, vyvýšené plochy, regály, mostné konštrukcie, lešenia, lešenárske kocky, rebríky, silá, PZS (permanentné záchytné systémy), stožiare (betónové, NN, VN, VVN, telekomunikačné, lanovkové), zakladače, regály, javiskové konštrukcie, žeriavy, kanalizácia, komíny, priemyselné stroje a pod.

NÁPLŇ ŠKOLENIA

teoretická časť:
legislatíva v rámci EÚ a ČR/SR (nariadenia vlády, zákonník práce a ďalšie súvisiace predpisy), analýza rizík, prvá pomoc (prevencia, poskytnutie prvej pomoci, komunikácia s IZS, vybavenie lekárničiek)

teoretická skúška: test (20 otázok)

praktická časť:
1. zoznámenie sa s použitím OOPP v danom rozsahu školenia, BOZP na pracovisku (výstražná páska, reflexné oblečenie, prilba), zabezpečenie pri pohybe na strechách, na konštrukciách, na vyvýšených plochách, preventívne zaistenie proti prepadnutiu, zabezpečenie náradia pri práci nad voľnou hĺbkou, základné techniky pri vyväzovaní lán, základné techniky pre vyťahovanie a spúšťanie bremien, pohyb po rebríku, lešenárskej kocke a na lešení, zabezpečenie permanentnými zachytávacími systémami
2. prvá pomoc - resuscitácia, základné obväzové techniky, zastavenie veľkého krvácania, stabilizovaná poloha, protišokové opatrenia, vyslobodenie z miesta nehody podľa rozsahu školenia

praktická skúška: podľa rozsahu praktickej časti, zadanie úlohy a jej správne splnenie v rámci BOZP  

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 

čo si vziať na školenie: pevnú členkovú obuv, pracovný odev, rukavice, ochranu zraku, desiatu, vlastné OOPP (nie je podmienkou; zapožičanie kompletnej sady OOPP je v cene školenia)
miesto školenia: POLYGONY s. r. o. (Malacká 10031, 900 31 Stupava - Bratislava vzdialená cca 15 min.), podľa  želania klienta
počet účastníkov: jeden školiteľ max. 15 účastníkov
rozsah školenia: 7 hodín (1 deň)
výstup: certifikát, osobný preukaz s fotkou, skriptá (osvedčenie dostanú úspešní absolventi za 2-3 týždne po školení)
platnosť certifikátu: 12 mesiacov  

CENNÍK 

• cena školenia: 99 EUR s DPH
• v prípade školenia na pracovisku klienta sa pripočítava doprava 0,40 €/km
• pri organizovaných skupinkách možnosť dohodnutia si individuálneho termínu
• v prípade väčšieho počtu osôb možnosť množstevných zliav (od 50 osôb)

Počet uchádzačov môže byť na daný kurz limitovaný.

Prihláste sa čím skôr

POLYGONY

Telefón

+421 903 564 844


Zdieľajte nás...

Facebook    |    Instagram