free web design templates

EVAKUÁCIA A PRVÁ POMOC KURZ

EVAKUÁCIA A PRVÁ POMOC V STROMOLEZENÍ

Školenie je určené pre skúsených stromolezcov, ktorí v minulosti absolvovali praktické stromolezecké školenie Stromolezenie 1 alebo iné podobne prakticky zamerané školenie.
• Základnou podmienkou účasti na školení je vlastné vybavenie OOPP (lezecký set), ktorý má platnú periodickú prehliadku a je bez zjavných známok poškodenia.
• Toto školenie je vhodnou prípravou v rámci BOZP a OOPP. Toto školenie je vhodnou prípravou pre certifikáciu EUROPEAN TREE WORKER a národnú certifikáciu Český certifikovaný arborista - stromolezec. 

PROGRAM

• zoznámenie s prípravami technologických postupov, analýzy rizík a evakuačného plánu
• zoznámenie s rizikami pri práci v stromolezení
• zoznámenie s rizikami a následnými opatreniami spojenými s prácou s reznými nástrojmi (ručné, motorové)
• zoznámenie so základnými traumatologickými zmenami ľudského organizmu pri páde z výšky, bezvedomie, pri šokových stavoch, zástave dychu, masívnom krvácaní, alergickej reakcii
• teoretický a praktický nácvik v poskytovaní prvej pomoci na strome i pod stromom
• nácvik evakuácie na niekoľkých modelových stanovištiach, evakuácia z DRT a SRT techník, zo stupačiek
• záverečná praktická a teoretická skúška

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

čo si vziať na školenie: pevnú členkovú obuv, pracovný odev, rukavice, ochranu zraku, desiatu, vlastné OOPP bez zjavných známok poškodenia a s platnou periodickou prehliadkou, ideálne svojho kolegu lezca
miesto školenia: POLYGONY s. r. o. (Malacká 10031, 900 31 Stupava - Bratislava vzdialená cca 15 min.) + park 
počet účastníkov: jeden školiteľ max. 8 účastníkov (kurz je otvorený pre min. počet 4 účastníkov)
rozsah školenia: 9 hodín
výstup: certifikát pre Evakuáciu a prvú pomoc v stromolezení, ktorý je uznaný pri certifikácii ETW a ČCA; osobný preukaz s fotkou (osvedčenie dostanú úspešní absolventi za 2-3 týždne po školení)
platnosť certifikátu: 12 mesiacov

CENNÍK

• cena školenia: 99 EUR s DPH

Počet uchádzačov môže byť na daný kurz limitovaný.

Prihláste sa čím skôr

POLYGONY

Telefón

+421 903 564 844


Zdieľajte nás...

Facebook    |    Instagram