html web templates

EVAKUÁCIA Z LANOVIEK KURZ

EVAKUÁCIA Z LANOVIEK ŠKOLENIE

Školenia pre obsluhu lanových dráh a zložky integrovaného záchranného systému.

CIEĽOVÉ SKUPINY 

zamestnanci ski areálov, lanových dráh, horskej služby, IZS a ďalší

CIEĽOVÉ OBJEKTY POHYBU

sedačkové a kabínkové lanové dráhy

NÁPLŇ ŠKOLENIA

teoretická časť:
legislatíva v rámci EÚ a ČR/SR (nariadenia vlády, zákonník práce a ďalšie súvisiace predpisy), analýza rizík, prvá pomoc (prevencia, poskytnutie prvej pomoci, vybavenie lekárničiek, komunikácia s IZS)

teoretická skúška: test (20 otázok)

praktická časť:
1. zoznámenie sa s použitím OOPP v danom rozsahu školenia pre evakuáciu z lanovej dráhy, BOZP na pracovisku (výstražná páska, reflexné oblečenie, prilba), zabezpečenie pri pohybe na konštrukciách a rebríkoch, na vyvýšených plochách, zaistenie proti spadnutiu a prepadnutiu, zaistenie proti pádu pri pohybe po stĺpoch lanovej dráhy, techniky pre pohyb po konštrukciách lanových dráh, evakuačné techniky, zabezpečenie náradia a lezeckého materiálu pri práci nad voľnou hĺbkou, základné techniky pri vyväzovaní lán, základné techniky pre vyťahovanie a spúšťanie osôb a vybavenia, zabezpečenie permanentnými záchytnými systémami
2. prvá pomoc - prevencia, resuscitácia, základné obväzové techniky, zastavenie veľkého krvácania, stabilizovaná poloha, protišoková opatrenia, vyslobodenie z miesta nehody podľa rozsahu školenia, podchladenie, omrzliny

praktická skúška: podľa rozsahu praktickej časti, zadanie úlohy a jej správne splnenie v rámci BOZP

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 

čo si vziať na školenie: pevnú členkovú obuv, pracovný odev (v zime teplé oblečenie), rukavice, ochranu zraku, desiatu, vlastné OOPP (nie je podmienkou; zapožičanie kompletnej sady OOPP v cene školenia)
miesto školenia: podľa želania klienta na konkrétnej lanovke
počet účastníkov: jeden školiteľ max. 10 účastníkov
rozsah školenia: 7 hodín (1 deň)
výstup: certifikát, osobný preukaz s fotkou, skriptá (osvedčenie dostanú úspešní absolventi za 2-3 týždne po školení)
platnosť certifikátu: 12 mesiacov

CENNÍK

• cena školenia na pracovisku klienta: 99 EUR s DPH
• pripočítava sa doprava 0,40 €/km

Počet uchádzačov môže byť na daný kurz limitovaný.

Prihláste sa čím skôr

POLYGONY

Telefón

+421 903 564 844


Zdieľajte nás...

Facebook    |    Instagram