free website templates

LANOVÉ PARKY KURZ

LANOVÉ PARKY ŠKOLENIE

Školenia špeciálne určené pre inštruktorov a obsluhu lanových centier a lanových parkov a pre organizácie, ktoré zabezpečujú voľnočasové aktivity spojené s pohybom vo výškach.

CIEĽOVÉ SKUPINY 

inštruktori a obsluha lanových centier; pracovníci zabezpečujúci montáž, údržbu a revízie lanových centier; outdoorové agentúry, ktoré inštalujú mobilné nízke a vysoké lanové prekážky; pracovníci zabezpečujúci inštalácie mobilných lanoviek, premostenie, a pod.

CIEĽOVÉ OBJEKTY POHYBU

lanové centrá a parky, outdoor, športové podujatia a pod.

NÁPLŇ ŠKOLENIA


teoretická časť:
legislatíva v rámci EÚ a ČR/SR (nariadenia vlády, zákonník práce a ďalšie súvisiace predpisy), analýza rizík, prvá pomoc (prevencia, poskytnutie prvej pomoci, vybavenie lekárničiek, komunikácia s IZS)

teoretická skúška: test (20 otázok)

praktická časť:
1. zoznámenie sa s použitím OOPP v danom rozsahu školenia, správne obliekanie vybavenia a doťahovanie spôn postrojov klientom, BOZP na pracovisku (prilba, zaistenie všeobecnej bezpečnosti pri lanových aktivitách), zabezpečenie pri pohybe na lanových prekážkach, pohyb po rebríku
2. prvá pomoc - resuscitácia, základné obväzové techniky, zastavenie veľkého krvácania, stabilizovaná poloha, protišokové opatrenia, vyslobodenie z miesta nehody podľa rozsahu školenia, záchrana spustením z lanovej prekážky

praktická skúška: podľa rozsahu praktickej časti, zadanie úlohy a jej správne splnenie v rámci BOZP

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 

čo si vziať na školenie: pevnú členkovú obuv, pracovný odev, rukavice, ochranu zraku, desiatu, odporúčame vlastné OOPP (nie je podmienkou; zapožičanie kompletnej sady OOPP v cene školenia)
miesto školenia: na pracovisku klienta
počet účastníkov: jeden školiteľ max. 15 účastníkov
rozsah školenia: 7 hodín (1 deň)
výstup: certifikát, osobný preukaz s fotkou, skriptá (osvedčenie dostanú úspešní absolventi za 2-3 týždne po školení)
platnosť certifikátu: 12 mesiacov

CENNÍK

• cena školenia na pracovisku klienta: 99 EUR s DPH
• pripočítava sa doprava 0,40 €/km 

Počet uchádzačov môže byť na daný kurz limitovaný.

Prihláste sa čím skôr

POLYGONY

Telefón

+421 903 564 844


Zdieľajte nás...

Facebook    |    Instagram