free site creation software

STROMOLEZECTVO KURZ

STROMOLEZENIE 2 ŠKOLENIE

Školenia pre osoby, ktoré sa pohybujú nielen v korunách stromov.
• Toto školenie je vhodnou prípravou v rámci BOZP a OOPP pre certifikáciu EUROPEAN TREE WORKER a EUROPEAN TREE WORKER PLATFORM a je doporučené ako pokračovanie školenia Stromolezenie 1.
• Toto školenie je súčasťou komplexného vzdelávania v odbore Arboristika v rámci ARBORISTICKÉ AKADEMIE.
• Toto školenie je vhodnou prípravou v rámci BOZP a OOPP pre národnú certifikáciu Slovenský Certifikovaný Arborista.
• Toto školenie je vhodnou prípravou v rámci BOZP a OOPP pre národnú certifikáciu Český Certifikovaný Arborista - stromolezec.

CIEĽOVÉ SKUPINY 

arboristi, záhradníci, lesní technici, IZS, elektroenergetici, pracovníci s plošinami, ornitológovia, poľovníci, fotografi, filmári, stavitelia nízkych a vysokých lán

CIEĽOVÉ OBJEKTY POHYBU

stromy

NÁPLŇ ŠKOLENIA  

Školenie Stromolezenie 2 je zložené z 2 jednodňových čiastkových špeciálne zameraných typov školení a 2 workshopov:
1. deň - Evakuácia a prvá pomoc v stromolezení
2. deň - Školenie pre obsluhu pracovných plošín
3. deň - Workshop „Vyväzovanie, spúšťanie a vyťahovanie bremien“
4. deň - Workshop "Výrub pomocou žeriavu"
Jednotlivé školenia a workshopy možno absolvovať aj samostatne podľa vašich preferencií. Komplet všetkých štyroch dní je za zvýhodnenú cenu.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 

čo si vziať na školenie: pevnú členkovú obuv, pracovný odev, rukavice, ochranu zraku, desiatu, vlastné OOPP (nie je podmienkou; zapožičanie kompletnej sady OOPP je v cene školenia)
miesto školenia: POLYGONY s. r. o. (Malacká 10031, 900 31 Stupava - Bratislava vzdialená cca 15 min.) + park, vytipovaný strom k výrubu
počet účastníkov: jeden školiteľ max. 8 účastníkov (kurz je otvorený pre min. počet 4 účastníkov)
rozsah školenia: 36 hodín (4 dni)
výstup: príslušné certifikáty, osobný preukaz s fotkou, skriptá (osvedčenie dostanú úspešní absolventi za 2-3 týždne po školení)
platnosť certifikátu: 12 mesiacov 

CENNÍK 

• cena jedného dňa vždy: 99 EUR s DPH
• zvýhodnená cena za 4 dni: 339 EUR s DPH 

Počet uchádzačov môže byť na daný kurz limitovaný.

Prihláste sa čím skôr

POLYGONY

Telefón

+421 903 564 844


Zdieľajte nás...

Facebook    |    Instagram