free website maker

LANOVÝ PRÍSTUP CZ KURZ

LANOVÝ PRÍSTUP CZ ŠKOLENIE

Školenie pre pracovníkov, ktorí úspešne absolvovali školenie Strechy a konštrukcie. Výškoví pracovníci sa pohybujú v lanovom prístupe pomocou OOPP. Svoju prácu teda vykonávajú prevažne vo vise. Školenie môžu absolvovať iba lezci, ktorí už absolvovali školenie Strechy a konštrukcie

CIEĽOVÉ SKUPINY 

elektrotechnici, údržba prevádzky priemyselných objektov, IZS, montáž a údržba zabezpečovacích zariadení, reklama, upratovanie, umývanie okien, montáže, film a pod.

CIEĽOVÉ OBJEKTY POHYBU

výškové budovy, kostolné veže, zle dostupné miesta, stropy priemyselných a športových hál, mostné konštrukcie, rebríky, silá, stožiare, vodojemy, výťahové šachty, šikmé plochy, svetlíky, skaly a pod.

NÁPLŇ ŠKOLENIA

teoretická časť:
legislatíva v rámci EÚ a ČR (nariadenia vlády, zákonník práce a ďalšie súvisiace predpisy), analýza rizík, prvá pomoc (prevencia, poskytnutie prvej pomoci, komunikácia s IZS, vybavenie lekárničiek)

teoretická skúška: test (40 otázok)

praktická časť:
1. zoznámenie sa s použitím OOPP v danom rozsahu školenia, BOZP na pracovisku (výstražná páska, reflexné oblečenie, prilba), zabezpečenie pri pohybe na hranách striech a vyvýšených plôch, preventívne zaistenie proti prepadnutiu, zabezpečenie pri práci vo vise, zabezpečenie náradia pri práci nad voľnou hĺbkou, základné techniky pri kotvení a rozkotvení lán, základné uzly, výstup a zostup po lane, prestup z lana na lano, zlaňovanie cez uzol, prekonanie chráničky lana, prekonanie hrany, deviácie, traverzu, základné kladkostroje, základné techniky pre vyťahovanie a spúšťanie bremien, pohyb po rebríku, ochrana OOPP proti poškodeniu na hranách

2. prvá pomoc - resuscitácia, základné obväzové techniky, zastavenie veľkého krvácania, stabilizovaná poloha, protišokové opatrenia, vyslobodenie z miesta nehody podľa rozsahu školenia, záchrana z visu spustením, záchrana z visu s vlastnými OOPP, záchrana z visu s OOPP postihnutého

praktická skúška: podľa rozsahu praktickej časti, zadanie úlohy a jej správne splnenie v rámci BOZP

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

čo si vziať na školenie: pevnú členkovú obuv, pracovný odev, rukavice, ochranu zraku, desiatu, vlastné OOPP (nie je podmienkou; zapožičanie kompletnej sady OOPP je v cene školenia)
miesto školenia: POLYGONY s. r. o. (Malacká 10031, 900 31 Stupava - Bratislava vzdialená cca 15 min.)
počet účastníkov: jeden školiteľ max. 8 účastníkov
rozsah školenia: 15 hodín (2 dni)
výstup: certifikát, osobný preukaz s fotkou, skriptá (osvedčenie dostanú úspešní absolventi za 2-3 týždne po školení)
platnosť certifikátu: 12 mesiacov

CENNÍK 

• cena školenia na Polygone: 174 EUR s DPH
• cena opakovacieho školenia na Polygone - 1 denný: 84 EUR s DPH
• cena opakovacieho školenia na Polygone - 2 denný: 156 EUR s DPH

Počet uchádzačov môže byť na daný kurz limitovaný.

Prihláste sa čím skôr

POLYGONY

Telefón

+421 903 564 844


Zdieľajte nás...

Facebook    |    Instagram